Cocoa Horizons

Cocoa Horizons

 

Cocoa Horizons chocolade

Cocoa Horizons is een impactgericht programma met de focus op het verhogen van de welvaart van cacaoboeren en het helpen bouwen van zelfvoorzienende boerengemeenschappen die de natuur en kinderen beschermen. De Cocoa Horizons Foundation is een onafhankelijke non-profitorganisatie die onder toezicht staat van de toezichthoudende autoriteit van de Zwitserse federale stichting. Het werd in 2015 opgericht door Barry Callebaut.

 

Ons doel

Het levensonderhoud van cacaoboeren en hun gemeenschappen verbeteren door bevordering van duurzame, ondernemende landbouw, verbeterde productiviteit en gemeenschapsontwikkeling, die de natuur en kinderen beschermen.

 

De uitdagingen voor cacaoboeren en hun gemeenschappen

Cacao wordt meestal geproduceerd door kleinschalige boeren in afgelegen equatoriale gebieden. Het grootste deel van de cacao in de wereld komt uit West-Afrika, een gebied dat wordt geconfronteerd met de belangrijkste uitdagingen op het gebied van duurzaamheid in de sector. Onder hen: beperkte kennis en begrip van goede landbouwpraktijken; verouderende boerderijen en uitgeputte grond; de onvoorspelbare effecten van klimaatverandering; en een gebrek aan financieringsmogelijkheden om te investeren in productiviteitsactiviteiten. Cacaogemeenschappen hebben vaak geen basisinfrastructuur en -diensten, waaronder scholen, alfabetisering en beroepsopleiding, toegang tot veilig water en basisgezondheidszorg. De onevenwichtigheid tussen mannen en vrouwen beïnvloedt ook de duurzaamheid van gemeenschappen van cacaoboeren. Hierbij hebben vrouwen beperkte mogelijkheden om vaardigheden op te bouwen en inkomen te genereren. Via Cocoa Horizons worden gegevens over de boerderijen verzameld om inzicht te krijgen in de unieke behoeften van elke boer, om op maat gemaakte bedrijfsplannen te ontwikkelen om het levensonderhoud te verbeteren en om de impact te meten van de activiteiten die worden gefinancierd door de Cocoa Horizons Foundation. Impactgegevens worden jaarlijks beoordeeld om ervoor te zorgen dat de Cocoa Horizons-methodologie de beste aanpak voorschrijft om zelfvoorzienende landbouwgemeenschappen op te bouwen die de natuur en kinderen beschermen. Als de verwachte impact niet wordt gerealiseerd, zal de Cocoa Horizons Foundation haar aanpak voortdurend verbeteren om haar verplichtingen op het gebied van productiviteit, gemeenschap en milieu na te komen.

 

Cocoa Horizons Foundation

Stichting Cocoa Horizons wordt geleid door een raad van bestuur. Sinds 2019 is het samengesteld uit vijf bestuurders, waarvan vier onafhankelijk en één benoemd door Barry Callebaut. Het bestuur kiest een algemeen directeur die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en de samenwerking met donateurs en uitvoerende partners van de Stichting.

Zo’n zestig procent van de cacao is afkomstig uit Ghana en Ivoorkust. ’s Werelds grootste cacaoproducent kampt met uitgeputte landbouwgrond, verouderde cacaobomen en hoge ziektedruk. Door het Cocoa Horizons Programma worden lokale boeren en telers geholpen om over te stappen op duurzame productiemethodes, die zowel de kwaliteit van hun product waarborgen als de opbrengst van hun werk verhogen. Hierdoor gaat hun levensstandaard omhoog, wordt de natuur ontzien en is de cacao van constante, hoge kwaliteit.