Copyright

Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Tasty Present en worden uitdrukkelijk voorbehouden. 

Het is uitdrukkelijk verboden tekst en/of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden. 

Tasty Present garandeert niet dat de door de consument aangeleverde afbeeldingen geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Tasty Present geleverd product inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde. 

Voor aanvullende vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen via:

E-mail: info@tastypresent.com 
Telefoon: +31 (0)46 475 76 74
Schriftelijk:  Tasty Present, Postbus 5330, 6130 PH SITTARD (NL)