Copyright Tasty Present - Chocotelegram®

Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Tasty Present - Chocotelegram® en/of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. 

Het is uitdrukkelijk verboden tekst en/of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden. 


Voor aanvullende vragen en/of opmerkingen kan je contact opnemen via:

E-mail: info@tastypresent.nl 
Telefoon: 046- 475 76 74
Schriftelijk:  Tasty Present - Chocotelegram®, Postbus 5330, 6130 PH SITTARD (NL)